Z życia szkoły - galeria Muzeum II wojny światowej.