Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2021-03-18 12:37:10
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,
Koszt obiadów od 12 do 30 kwietnia wynosi 52,50. Prosimy o wpłaty do 9 kwietnia.

Uwaga,

dla osób z klas I-III, które wpłaciły za obiady w marcu kwota zostanie pomniejszona o ilość niewykorzystanych obiadów.

Informacje o pomniejszonych kwotach zostaną przekazane za pomocą platformy librus.