Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2021-10-19 10:32:45
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy.

Koszt obiadów w listopadzie dla klas 1-8 wynosi 66,50 zł 

Dla klas "0" wynosi 70 zł.

Dodatkowym dniem wolnym w listopadzie dla klas 1-8 jest 12 listopada.

Prosimy o wpłaty od 20 do 28 października.