Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2022-05-23 09:52:44
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy.

Szanowni rodzice.
Koszt obiadów w czerwcu wynosi 75 zł

Prosimy o wpłaty do 30 maja 2022r.