Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2021-05-17 11:56:23
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,
Koszt obiadów w czerwcu wynosi 52,50 zł. Prosimy o wpłaty do 28 maja.

Uwaga,

dla osób z klas I-III, które wpłaciły za obiady w marcu kwota zostanie pomniejszona o ilość niewykorzystanych obiadów.

Informacje o pomniejszonych kwotach zostaną przekazane za pomocą platformy librus.