Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2021-01-25 10:19:14
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,
Koszt obiadów za miesiąc luty wynosi 70 zł.
Wpłat można dokonywać od 25stycznia 2021r

Uwaga.

Osoby z klas I-III, które wpłaciły za obiady w miesiącu listopadzie wpłacają kwotę 52,50 zł