Wpłaty za obiady szkolne.

  • Autor: Dorota
  • 2021-01-14 12:58:42
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,
Koszt obiadów za miesiąc styczeń wynosi 35 zł.
Wpłat można dokonywać od 12 stycznia 2021r

Uwaga.

Osoby z klas I-III, które wpłaciły za obiady w miesiącu listopadzie (część bonów nie została wykorzystana przez przejście na nauczanie zdalne) nie dokonują wpłat. Wpłaty te zostają przeniesione na miesiąc styczeń i Ci uczniowie otrzymają bony.