DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

  • Autor: Grazyna
  • 2021-09-20 19:37:10
  • Szkoła podstawowa,

Dyrektor szkoły: mgr Jacek Bagnecki - urlop dla poratowania zdrowia

 

Wicedyrektor: mgr Lucyna Pałubicka - zastępuje dyrektora

 

Kierownik do spraw oświaty Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie: mgr Aleksandra Kalkowska