DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

  • Autor: Anna
  • 2020-12-15 17:21:53
  • Szkoła podstawowa,

Dyrektor szkoły: mgr Jacek Bagnecki - urlop dla poratowania zdrowia

 

Wicedyrektor: mgr Lucyna Pałubicka - zastępuje dyrektora

 

Kierownik do spraw oświaty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie: mgr Aleksandra Kalkowska