DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

  • Autor: Anna
  • 2022-01-25 21:04:21
  • Szkoła podstawowa,

Dyrektor szkoły: mgr Jacek Bagnecki 

 

Wicedyrektor: mgr Lucyna Pałubicka 

 

Kierownik do spraw oświaty Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie: mgr Aleksandra Kalkowska