DYREKCJA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GNIEWINIE

  • Autor: Dorota
  • 2023-09-21 09:50:05
  • Szkoła podstawowa,

Dyrektor szkoły: p.o. mgr Łukasz Krefta

Wicedyrektor: mgr Aleksandra Kalkowska

Wicedyrektor: mgr Dagmara Lipska