Dokumenty szkolne

Nazwa pliku Nazwa pliku Data dodania Autor
Regulamin wycieczek 2016-07-07 15:50:41 Anna
Program profilaktyczno wychowawczy SZS w Gniewinie 2018-02-28 15:18:41 Anna
Teams- regulamin 2021-01-20 08:30:02 Dorota
Zasady funkcjomnowania ZKW na czas występowania pandemii 2021-09-09 11:21:53 Dorota
PROCEDURA ORGANIZACJI DOWOZÓW 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Zasady funkcjonowania Samorządowego Przedszkola i oddziałów zerowych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewnie 2021-09-09 11:21:54 Dorota
Regulamin organizacyjny Samorzadowego Przedszkola w Gniewinie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie (2) 2021-09-11 13:57:04 Dorota
Regulamin-podręczników- 2021-09-15 10:32:53 Dorota
Regulamin korzystania z pływalni 2021-09-21 14:14:05 Dorota
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej. 2021-09-21 14:14:18 Dorota
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 2021-09-21 14:14:20 Dorota
Regulamin korzystania z szatni szkolnej podczas epidemii COVID 2021-09-21 14:14:20 Dorota
Regulamin biblioteki na czas trwania pandemii 2021-09-21 14:14:21 Dorota
Regulamin Rady Rodziców 2021-09-21 14:14:24 Dorota
Regulamin świetlicy szkolnej na czas trwania pandemii Covid-19 2021-09-21 14:14:28 Dorota
Regulamin e-dziennika 2021-09-21 14:14:30 Dorota
Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej. 2021-10-04 12:28:34 Dorota
Statut Zespołu Kształcenia i Wychowania 2021-10-04 12:28:37 Dorota
Statut Samorządowego Przedszkola 2021-10-04 12:52:30 Dorota