Dokumenty szkolne

Nazwa pliku Nazwa pliku Data dodania Autor
Teams- regulamin 2021-01-20 08:30:02 Dorota
Zasady funkcjomnowania ZKW na czas występowania pandemii 2021-09-09 11:21:53 Dorota
PROCEDURA ORGANIZACJI DOWOZÓW 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Zasady funkcjonowania Samorządowego Przedszkola i oddziałów zerowych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 2021-09-09 11:21:53 Dorota
Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewnie 2021-09-09 11:21:54 Dorota
Regulamin organizacyjny Samorzadowego Przedszkola w Gniewinie w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie (2) 2021-09-11 13:57:04 Dorota
Regulamin-podręczników- 2021-09-15 10:32:53 Dorota
Regulamin korzystania z pływalni 2021-09-21 14:14:05 Dorota
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej. 2021-09-21 14:14:18 Dorota
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 2021-09-21 14:14:20 Dorota
Regulamin Rady Rodziców 2021-09-21 14:14:24 Dorota
Regulamin e-dziennika 2021-09-21 14:14:30 Dorota
Klauzula informacyjna. Udostępnianie informacji publicznej 2022-12-12 14:23:23 Dorota
Regulamin biblioteki 2023-03-03 13:12:19 Dorota
Regulamin świetlicy 2023-03-03 13:12:20 Dorota
Regulamin wycieczek 2023-03-03 13:12:23 Dorota
Program wychowawczo-profilaktyczny 2022-2023 2023-03-07 09:22:48 Dorota
Regulamin_internatu LO Gniewino 2023-05-11 11:26:06 Dorota
Regulamin_internatu LO Gniewino 2023-05-11 11:26:06 Dorota
Statut Samorządowego Przedszkola (1) 2023-10-02 11:42:00 Dorota
statut ZKiW 2023-10-15 16:44:40 Anna
statut Liceum Mistrzostwa Sportowego 2023-10-15 16:44:40 Anna
statut Szkoła Podstawowa 2023-10-15 16:44:40 Anna
REGULAMIN telefony(1) 2023-11-27 12:52:59 Dorota
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM Gniewino 2024 + załączniki 2024-02-27 11:52:29 Dorota
Statut Liceum Mistrzostwa Sportowego 2024-03-13 20:45:27 Grazyna
Statut Szkoły Podstawowej 2024-03-13 20:45:30 Grazyna