Rada Rodziców

  • Autor: Anna
  • 2021-02-10 13:13:50
  • Szkoła podstawowa,

W skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą:

 

Piotr Napieraj - Przewodniczący

Anna Lessnau - Sekretarz

Magda Wolska - Skarbnik

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto

Rada Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Gniewinie

KBS O/Gniewino

10 8350 0004 4200 0693 2000 0010

Imię i nazwisko dziecka klasa