Rada Rodziców

  • Autor: Dorota
  • 2023-04-17 14:18:40
  • Szkoła podstawowa,

Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto

Rada Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Gniewinie

KBS O/Gniewino

10 8350 0004 4200 0693 2000 0010

Imię i nazwisko dziecka klasa