Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

  • Autor: Dorota
  • 2024-04-03 10:55:41
  • Przedszkole,

Informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2024 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1, zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Samorządowego Przedszkola w Gniewinie,  oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej  Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie na rok szkolny 2024/2025.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Informację można także uzyskać drogą telefoniczną.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych, zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 19 kwietnia 2024 r.

Druk oświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły, Samorządowym Przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka rekrutacja)