Informacja o zapisach dzieci do świetlicy szkolnej

  • Autor: Anna
  • 2021-08-31 15:37:02
  • Szkoła podstawowa,

Informacja o zapisach dzieci do świetlicy szkolnej

 

Informujemy Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do świetlicy szkolnej, że jest już dostępna do pobrania Karta zgłoszenia dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 10.09.2021 roku w portierni lub (poprzez dzieci) u wychowawców klas.

Informujemy, że:

  1. Dzieci dowożone do szkoły mają prawo do opieki świetlicowej w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz po ich zakończeniu, do czasu przyjazdu autobusu szkolnego.
  2. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych (kredki, ołówki, długopisy, bloki rysunkowe).
  3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie dzieci oczekujące na rodzica/opiekuna, autobus szkolny lub czekające na dodatkowe zajęcia odbywające się na terenie szkoły.
  4. W przypadku podejrzenia wystąpienie COVID 19 u ucznia lub pracownika świetlicy szkolnej zostaną zastosowane procedury dotyczące COVID 19 obowiązujące na terenie placówki.

 

Karta Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.