Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem.

  • Autor: Dorota
  • 2021-05-07 12:59:40
  • Szkoła podstawowa,

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 2a przeżyła wiele ciekawych przygód z Kotem Ciepłosławem. Wraz z wychowawczynią Magdą Ladach wzięli udział  projekcie edukacyjnym dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych pt. Przygody Kota Ciepłosława, przygotowanym przez PGE Energia Ciepła. Patronat honorowy nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem.

Program miał celu budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych. W ramach programu zostały przygotowane scenariusze lekcji,  gry edukacyjne,  zadania warsztatowe online i filmy animowane.

Drugoklasiści dowiedzieli się m.in.  jak powstaje ciepło, skąd bierze się prąd? Dlaczego warto oszczędzać energię i dbać o środowisko? Klasa 2a razem z Kotem Ciepłosławem i dwójką jego pomocnikow - Felką Kaloryfelką i Pstryczkiem Elektryczkiem nauczyła się wskazywać różne źródła energii, poszczególne elementy syste­mu ciepłowniczego, a także czyste rodzaje ogrzewania. Dowiedziała się również, jak wygląda elektrociepłownia i jaką funkcję pełni, poznała etapy transportu ciepła do mieszkań, utrwaliła wiadomości związane z segregacją śmieci i oszczędzaniem ciepła.

Na zakończenie programu uczniowie rozwiązali test wiedzy uzyskując bardzo dobry wynik oraz przygotowali komiksy o przygodach kota Ciepłosława.

 
Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 0 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 1 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 2 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 3 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 4 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 5 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 6 Przygody klasy 2a z Kotem Ciepłosławem. zdjecie 7