Przedstawiciele samorządu uczniowskiego na konferencji rządowej.

  • Autor: Dorota
  • 2021-04-22 10:46:11
  • Szkoła podstawowa,

Pięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w  konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”. To inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

 

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego na konferencji rządowej.

13 kwietnia w godzinach 17.00-21.00 w tym ważnym wydarzeniu naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele samorządu uczniowskiego: Zuzanna Szczypior, Milena Mach, Daria Vitiuk, Volodymyr Lialchuk i Maciej Toczek pod opieką Doroty Zadrogi i przy wsparciu opiekuna samorządu Łukasza Krefty.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

W ciągu ponad trzech godzin merytorycznej dyskusji powstały setki pomysłów i rozwiązań – zarówno tych dotyczących spraw regionalnych jak i takich, które dotyczą wszystkich młodych ludzi w Polsce.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

W konsultacjach strategii na rzecz młodego pokolenia dla województwa pomorskiego wzięła udział rekordowa liczba blisko 900 młodych ludzi Uczestnicy wydarzenia zgłosili kilkaset pomysłów i rozwiązań, które posłużą w tworzeniu rządowego, wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polaków.

Serdecznie dziękujemy naszym reprezentantom za udział w wydarzeniu.

 (DZ)