Zajęcia edukacyjne oraz nowy sprzęt dla uczniów szkół podstawowych w Kostkowie i Gniewinie

 • Autor: Dorota
 • 2021-04-21 14:55:31
 • Szkoła podstawowa,

W marcu i kwietniu 2021 roku w placówkach edukacyjnych Gminy Gniewino przeprowadzone zostały działania edukacyjno – informacyjne z zakresu energetyki jądrowej. Dodatkowo zakupiony został nowy sprzęt informatyczny dla uczniów obu szkół.

Zajęcia edukacyjne oraz nowy sprzęt dla uczniów szkół podstawowych            w Kostkowie i Gniewinie

Zajęcia edukacyjne i informacyjne oraz zakup sprzętu zostały sfinansowane w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ 1 w wysokości 36 000,00 złotych.

W ramach działań przybliżono uczniom klas VI – VIII istotę energetyki jądrowej,  w tym przykłady elektrowni jądrowych na świecie, fakty i mity na temat elektrowni jądrowej, krótką historię elektrowni jądrowej w Polsce, odpady promieniotwórcze oraz ich składowanie w Polsce, zasoby i wydobycie uranu w Polsce oraz historię życia Marii Curie Skłodowskiej.

Dodatkowo w ramach działań zakupiono 4 zestawy tablic interaktywnych.

                                  

        www.swiadomieoatomie.pl