Opłata za obiady w roku szkolnym 2020/2021

  • Autor: Dorota
  • 2020-09-08 13:42:51
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przelewamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040

- w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,

Koszt obiadów za miesiąc październik wynosi 73,50 zł.

Wpłat można dokonywać od 23 września 2020r