Rada Rodziców Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie

  • Autor: Anna
  • 2016-11-04 14:55:42
  • Szkoła podstawowa,

Skład Rady Rodziców i Plan pracy Rady Rodziców na rok 2016/2017

Wpłaty na Radę Rodziców

 

Drodzy Rodzice!

Składki, które wpłacacie na Konto Rady Rodziców są rozliczane w następujący sposób:

Z wpłaty składek które klasa wpłaca na konto:

  • 40% tych składek jest wypłacanych danej klasie jako dopłata do wycieczki lub na potrzeby klasowe
  • jeżeli 100% uczniów wpłaci zadelkarowane składki w danej klasie, to klasa otrzymuje 100 zł jako dodatkową premię

Pozostałe składki są rozplanowane na:

zakup nagród, medali, upominków dla dzieci za bardzo dobre wyniki w nauce, konkursy i różne osiągnięcia sportowe.

Jak widać, te wpłaty w 100% przeznaczone są na potrzeby naszych dzieci.