DYREKCJA SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEWINIE

  • Autor: Anna
  • 2020-11-19 13:45:48
  • Szkoła podstawowa,

Dyrektor szkoły: mgr Jacek Bagnecki - urlop dla poratowania zdrowia

 

Wicedyrektor: mgr Lucyna Pałubicka - zastępuje dyrektora

 

Kierownik do spraw oświaty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie: mgr Aleksandra Kalkowska