• Autor: Dorota
  • 2020-10-21 14:55:12
  • Szkoła podstawowa,

Opłatę za obiady szkolne przesyłamy na konto bankowe:

KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ GNIEWINO

48835000044200775820000040
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc, za który opłacamy,
Koszt obiadów za miesiąc listopad 66,50 zł.
Wpłat można dokonywać od 23 października 2020r