Komunikat organu prowadzącego w sprawie funkcjonowania przedszkoli.

  • Autor: Dorota
  • 2020-05-15 13:02:49
  • Przedszkole,

Poniżej zamieszczamy treść Komunikatu organu prowadzącego w funkcjonowania na terenie gminy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych innych form wychowania przedszkolnego od 18 maja 2020 roku.

Komunikat