Funky Monkey w Bolszewie

  • Autor: Anna Srubo
  • 2016-04-06 10:37:57
  • Przedszkole,

Dnia 9 lutego 2016 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Gniewinie wybrał‚y się™ na wycieczkę™ do Sali zabaw w Bolszewie. Funky Monkey słynie z bezpiecznego placu zabaw, który mieś›ci się™ w zamknię™tym budynku.

Na miejsce dzieci przyjechał‚y autokarem, gdzie czekał‚a na nie moc atrakcji. Zostaliś›my bardzo mile przywitani przez personel. Dzieci pod opieką animatorek korzystał‚y z wielu atrakcji tj.: tor przeszkód, zjeżdźalnie, basen z pił‚eczkami, labirynty, trampolina, pomyś›lane są… w taki sposób, by każdy maluch, nawet ten najbardziej wymagają…cy, znalazł‚ tu coś› dla siebie. Nieograniczona fantazja dzieci pozwala na wymyś›lanie przeróżnych zabaw, które w połą…czeniu z dwupoziomową platformą… do zabawy, mogą… przeobrazić‡ się™ w niesamowitą… przygodę™. Oprócz zabaw indywidualnych dzieci brał‚y udział‚ także w zabawach grupowych przygotowanych przez animatorki. Wyjazd ten dostarczył‚ naszym dzieciom niezapomnianych wrażeń„. Po wyczerpują…cej zabawie czekał‚ na nas wspólny posił‚ek.