Wycieczka do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Żarnowcu

  • Autor: Grazyna
  • 2018-10-28 20:13:03
  • Gimnazjum, Wycieczki

W dniu 22 października 2018 roku młodzież gimnazjalna Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie zwiedzała Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec, należącej do Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.

 

 

Tematem tej ciekawej wyprawy, której  prowadzącym był pan Jacek Słowakiewicz, szef kopalni PGNiG na Pomorzu była „Eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego w Żarnowcu”. Zwiedzający odwiedzili dwa odwierty – w  Dębkach i Żarnowcu. Wyjazd został zorganizowany przez panią Grażynę Budnik.

Z prelekcji i możliwości dokonywania własnych doświadczeń uczestnicy dowiedzieli się m.in.: na czym polega regulacja ciśnienia w trakcie wydobywania ropy i gazu z głębokości ok. 3000 m, o czynniku wynoszącym ropę z tej głębokości, czyli gazie ziemnym, którego głównym składnikiem jest metan, poznali etapy rozdzielania gazu ziemnego od ropy naftowej, doświadczalnie badali właściwości ropy (stan skupienia, barwę, palność, zawartość wody w ropie za pomocą mechanicznej wirówki, zapach) oraz za pomocą reakcji sody oczyszczonej z octem zrozumieli, na czym polega konwencjonalny proces wynoszenia ropy naftowej na powierzchnię ziemi. Oglądali także próbki z odwiertów Opalino. 

Proces wydobywania nie jest uciążliwy dla ludzi i bezpieczny dla środowiska, dowodem czego może być obecność siedliska saren, bocianów, dzików czy innych zwierząt. Całe podłoże kopalni wyłożone jest folią, aby w razie wycieku ropa nie przedostała się do wód gruntowych. Dotychczas, a minęło już ponad 40 lat eksploatacji w Dębkach, nie doszło do awarii.