SPRZĄTANIE ŚWIATA

  • Autor: Grazyna
  • 2018-10-05 14:29:08
  • Szkoła podstawowa,

Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół Gniewinie 27 września 2018r.uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” którą zorganizowała p. Aleksandra Kalkowska. Celem corocznej akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W Polsce ,, Sprzątania Świata” odbywa się od 1994 roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja ,,Nasza Ziemia”, przystępuje do niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy .

 

 

W nasze szkole ,, Sprzątanie Świata '' odbyło się w trzech miejscach: na Cmentarzu Ofiar ,, Marszu Smierci” w Rybnie, przy współpracyi zaangazowaniu Pana sołtysa Rybna Andrzeja Miedziaka, na przystani w Nadolu i na cmentarzu DPS w Gniewinku.