,,SPRZĄTANIE ŚWIATA” W GNIEWINIE

  • Autor: Anna
  • 2017-10-02 08:31:57
  • Szkoła podstawowa,

W Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie 16 września 2017r. odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata”. Koordynatorem tej akcji była Aleksandra Kalkowska i Barbara Bach. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja ,,Nasza Ziemia”.

 

 

W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy . W nasze szkole ,, Sprzątania Świata '' odbyło się w następujących miejscowościach w Gniewinie, Perlinie, Mierzynie, Bychowie, Nadolu, Czymanowie, Toliszczyk i Strzebielinku włączyło się wielu uczniów i nauczycieli którym serdecznie dziękuję min. p. A. Gacek, p. E. Mehring, p. O. Calik, p. E. Miezianko- Pieper, p. J. Foks -Styn, p.S. Domaros, p. M. Wirska, p. I. Ciechanowska, p. A. Goyke, A. Maciejewska, p. A. Pokorska, p. M. Dąbek,p. M. Witkowska, p. B. Nastały, p. M. Dąbek, p. R. Metz- Szymikowska, p. J. Lewicka, p. E. Jankowska, p. K. Balczyński, p. Ł. Krefta, p. S. Czubenko.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału za rok .