Z życia szkoły - galeria 40 rocznica stanu wojennego.