Sukcesy uczniów klas 8c i 8d w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

  • Autor: Anna
  • 2022-06-22 17:05:55
  • Szkoła podstawowa,

 

10.03.2022 w naszej szkole klasy ósme wzięły udział  w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.  

Była to XXXIII edycja Międzynarodowego Konkursu organizowanego pod auspicjami Rady Europy.

 

Sukcesy uczniów klas 8c i 8d w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym


Polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz trzydziesty. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières”  (Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.
Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

 

Klasa 8c zajęła II miejsce w kategorii Senior w województwie pomorskim

Klasa 8d zajęła III miejsce w kategorii Senior w województwie pomorskim

 

Gratulujemy sukcesów!!!

 
Sukcesy uczniów klas 8c i 8d w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  zdjecie 0 Sukcesy uczniów klas 8c i 8d w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  zdjecie 1