Zarządzenie Dyrektora o zmianie trybu nauczania w klasach 1-8 na stacjonarny.

  • Autor: Dorota
  • 2022-01-11 11:47:56
  • Przedszkole,

Zarządzenie dyrektora nr 2

Zarządzenie Dyrektora o zmianie trybu nauczania w klasach 1-8 na stacjonarny.