Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”.

  • Autor: Dorota
  • 2022-01-10 15:19:24
  • Szkoła podstawowa, Aktualności

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizuje Ogólnopolski Projekt Ligii Ochrony Przyrody „Mała retencja- więcej wody dla przyrody”. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”.

Przedsięwzięcie odbywa się dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do udziału w projekcie (wraz ze szkołami w Pucku, Olu, Gościcinie) zostaliśmy zaproszeniu przez koordynatora działań w szkole w Bolszewie panią Ilonę Szukieć. Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. W ramach projektu odbyły się zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem filmu edukacyjnego, broszur informacyjnych oraz komiksu o tematyce związanej z retencjonowaniem wody. W klasach trzecich lekcje przeprowadzały wychowawczynie: Magda Ladach i Jolanta Rudźko, w wybranych klasach IV-VIII pani Dorota Zadroga.

Uczniowie poznali zasady małej retencji jako sposobu przeciwdziałania suszom i okresowym powodziom w Polsce.  Retencja to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku. W połowie lat 80 XX wieku rozpoczął się długotrwały okres suszy hydrologicznej, który skutkował znacznym spadkiem wód gruntowych. Okazuje się, że zasoby wodne Polski są niewiele większe niż Egiptu. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie chociażby na lasy, co przejawia się wzrostem liczby pożarów, czy zagładą niektórych gatunków.
Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 0 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 1 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 2 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 3 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 4 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 5 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 6 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 7 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 8 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 9 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 10 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 11 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 12 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 13 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 14 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 15 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 16 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 17 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 18 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 19 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 20 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 21 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 22 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 23 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 24 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 25 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 26 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 27 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 28 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 29 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 30 Nasz szkoła w projekcie: „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”. zdjecie 31