Dzień Edukacji Narodowej.

  • Autor: Dorota
  • 2021-10-20 12:56:00
  • Szkoła podstawowa,

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2021 r. w sali kinowej Centrum Kultury. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście:Zastępca Wójta Gminy Gniewino Wojciech Block oraz przewodniczący Rady Rodziców Piotr Napieraj.

Dzień Edukacji Narodowej.

Dyrektor Szkoły Lucyna Pałubicka podziękowała wszystkim pracownikom oświaty za ich trud i włożony wysiłek.  Wręczyła nagrody dyrektora i nagrody jubileuszowe nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Podziękowania złożyła także na ręce przewodniczącego Rady Rodziców.  Gratulacje otrzymali nauczyciele, którzy zdobyli stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Przemawiając do zebranych Pani Dyrektor zwróciła uwagę m.in. na to, że „współczesny nauczyciel ciągle musi zdobywać nowe kompetencje, iść z duchem czasu i codziennie dostosowywać się do wizji zmieniającego się świata. Bez znaczenia na wiek musi wykazywać się wysokimi kompetencjami cyfrowymi, wprowadzać aktywizujące metody pracy i sprostać rosnącym oczekiwaniom środowiska. Poza tym wszystkim, musi być sprawnym pedagogiem i psychologiem, życzliwym i pogodnym człowiekiem wzbudzającym zaufanie swoich wychowanków”.

Całość wydarzenia uświetnił występ artystyczny. Za przygotowanie tej części odpowiedzialne były panie Róża Metz-Szymikowska i Małgorzata Szypelt. Przygotowały wraz z uczniami z klas 6b, 7a, 8a, 8b, 8c koncert piosenek, których słuchają uczniowie. Nie zabrakło także tekstów nawiązujących do szkoły i edukacji. Publiczność zgromadzona na sali z żywym zainteresowaniem oglądała koncert, niejednokrotnie bijąc głośne brawa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w uświetnienie tego ważnego w kalendarzu Szkoły Dnia.
Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 0 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 1 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 2 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 3 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 4 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 5 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 6 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 7 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 8 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 9 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 10 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 11 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 12 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 13 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 14 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 15 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 16 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 17 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 18 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 19 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 20 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 21 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 22 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 23 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 24 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 25 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 26 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 27 Dzień Edukacji Narodowej. zdjecie 28