Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego

  • Autor: Anna
  • 2021-08-19 14:45:11
  • Przedszkole,

 

OGŁOSZENIE

 

Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego

 

W dniu 25.08.2021r. o godz. 17.00

w Centrum Kultury, Turystki, Sportu i Biblioteki w Gniewinie
odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci Punktu Przedszkolnego uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie.

Obowiązuje reżim sanitarny. Prosimy rodziców, aby przed wejściem do sali zdezynfekowali ręce lub założyli rękawiczki jednorazowe oraz zasłonili usta i nos.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy, aby na spotkanie przyszedł tylko jeden rodzic/prawny opiekun danego dziecka oraz, aby na czas spotkania zapewnić dzieciom opiekę i nie zabierać ich ze sobą na spotkanie.