Zasady funkcjonowania Punktu Przedszkolnego, oddziałów zerowych oraz klas 1-8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

  • Autor: Dorota
  • 2020-08-21 21:16:33
  • Przedszkole,

Zasady funkcjonowania Punktu Przedszkolnego i oddziałów zerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zasady funkcjonowania ZSP kl 1-8