Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • Autor: Anna
  • 2020-05-18 13:08:39
  • Szkoła podstawowa,

 

 

Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty  (E8) w r. szk. 2019/2020 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.Gabriela Narutowicza w Gniewinie

 

 

Komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty