Zasady funkcjonowania i procedura postępowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

  • Autor: Dorota
  • 2020-05-15 13:24:12
  • Szkoła podstawowa,

Zasady funkcjonowania ZespoZasady funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19