Uroczyste pasowanie na ucznia.

  • Autor: Dorota
  • 2019-11-12 10:05:24
  • Szkoła podstawowa,

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewinie są już pełnoprawnymi uczniami. 18 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

To był szczególny dzień. Podczas uroczystości pasowania zgromadzona publiczność podziwiała występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych. W odświętnych strojach dzieci pięknie zaśpiewały piosenki i wyrecytowały wiersze. Za swój trud zostali nagrodzeni licznymi oklaskami. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, nadszedł czas na akt ślubowania i pasowania na ucznia. Przed pocztem sztandarowym młodzi uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Symbolicznego pasowania dokonała wicedyrektor Lucyna Pałubicka. Pierwszaki otrzymały dyplomy i kuferki matematyczne ze słodyczami.

Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce powodów do radości.