Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ 1

  • Autor: Anna
  • 2019-01-08 18:41:41
  • Gimnazjum,

W listopadzie oraz grudniu 2018 roku w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie przeprowadzone zostały działania edukacyjno – informacyjne z zakresu nauk ścisłych oraz energetyki jądrowej. Dodatkowo w ramach ww. działań zakupiono nowe pomoce dydaktyczne dla uczniów z zakresu fizyki i chemii. Zajęcia edukacyjne i informacyjne oraz zakup sprzętu zostały sfinansowane w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ 1.

 

 

Uczniowie w ramach projektów edukacyjnych przygotowywali prezentacje multimedialne
i wykonali doświadczenia w zakresie: Polub Atom, Budowa Atomu, Fizyka i Chemia wokół nas. Uczniowie w czasie zajęć poznawali zjawiska ich otaczające. Mieli możliwość przeprowadzenia doświadczeń samemu i dzieleniu się wiedzą oraz wnioskami z przeprowadzonych doświadczeń z pozostałymi uczniami i nauczycielami. Doświadczanie i wykonywanie ćwiczeń samemu pozwala na lepsze zrozumienie zjawisk. W ramach działań przybliżono uczniom istotę energetyki jądrowej, technologii i procesu jej wytwarzania.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

www.swiadomieoatomie.pl