Zaproponuj książkę do szkolnej biblioteki!

 • Autor: Dorota
 • 2018-10-02 11:52:57
 • Szkoła podstawowa,

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasza szkoła może w 2018 r. przeznaczyć na zakup nowych książek do biblioteki 15.000 zł (z czego 12.000 zł to rządowe wsparcie, a 3.000 to wkład własny). Program ma na celu przede wszystkim wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży, w tym lektury.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy przed biblioteką. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Propozycje książek do zakupu można wysyłać na adres : czytelnia@vp.pl lub wrzucić do skrzynki w bibliotece szkolnej.