"Sadzimy las dla NIepodległej!"

  • Autor: Grazyna
  • 2018-04-19 11:28:10
  • Szkoła podstawowa,

Dnia 13 kwietnia 2018r o godzinie 11:00 w ramach akcji promocyjnej ,, Sadzimy Las dla Niepodległej", jak co roku uczniowie klasy 2c gimnazjum i 7b Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie z p. Aleksandrą Kalkowską i p. Oksaną Fytsak Calik sadzili drzewka w leśnictwie Orle .

 

 

 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przez ponad dwie godziny samodzielnie sadzili sosnę zwyczajną natomiast nauczyciele brzozę. Wspólne sadzenie drzewa w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewiania oraz zmniejszania skutków globalnego ocieplenia. Lasy odgrywają istotną rolę w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponieważ w procesie fotosyntezy przechwytują z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla i przetwarzają go na swoją biomasę (drewno), a do atmosfery oddają niezbędny do życia tlen. Jedno drzewo, w ciągu swojego życia (około 100 lat), jest w stanie zneutralizować średnio 750 kg dwutlenku węgla (CO2). Dzięki tej akcji samych lasów w Polsce przybywa. Obecna lesistość w Polsce wynosi zaledwie około 30%.