ŹRÓDEŁKO W SZKOLE - AKTYWNI UCZNIOWIE I RODZICE

  • Autor: Anna
  • 2018-01-19 15:09:14
  • Szkoła podstawowa,

Dnia 18 stycznia 2018r w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte dla Rodziców. Klasa 5b wraz z p. Kalkowską i p. Nastały zaprosiły rodziców do uczestnictwa w lekcji przyrody pod hasłem ,, Źródełko w szkole”. Celem lekcji była promocja źródełka, ufundowanego przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

 

 

Woda jest zalecana przez pediatrów, jako podstawowy napój dla dzieci. Wobec gwałtownie narastającego zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, konieczne jest wyeliminowanie słodkich napojów – 1 napój o pojemności 0,5 l zawierający 50 g cukru to 18,2 kg cukru rocznie mniej! Spożycie słodkich napojów  to również jedna z ważniejszych przyczyn choroby próchnicowej – dotyka blisko 87% dzieci w Polsce.
Źródełko w szkole to sposób, by dzieciom zapewnić wygodny dostęp do czystej i świeżej wody, zmniejszenie ilości odpadów, oszczędności w wydatkach szkoły i  rodziców. Nie była to zwyczajna lekcja pokazowa, ale taka, która pozwoliła Rodzicom wrócić do swoich czasów szkolnych. Mieli za zadanie pomagać swoim dzieciom  w wykonaniu zadań dotyczących programu ,, Źródełko w Szkole”. Praca przebiegała w grupach, które miały różne zadania a mamy uczniów bardzo intensywnie im w tych zadaniach pomagały. Była to nauka połączona z  zabawą. Serdecznie dziękujemy przybyłym rodzicom. 


                                                  Aleksandra Kalkowska  Beata Nastały