Konkurs Zaprojektuj LOGO Szkoły Podstawowej imienia Gabriela Narutowicza

 • Autor: Anna
 • 2018-01-11 07:53:55
 • Szkoła podstawowa,

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie.

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie.

 2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

 3. Konkurs trwa od 10.01.2018 r. do 15.02.2018 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły a także rodzice, nauczyciele i absolwenci.

 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.

 4. Na konkurs można złożyć kilka projektów

 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SZS w Gniewinie.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie w wersji kolorowej lub czarno-białej.

 3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

 • składać się z:

  • tylko z logotypu (stylizacji literowej zawierającej nazwę szkoły)

  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem

  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 • nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 

Gotową pracę można oddać w postaciach:

 • wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię
  i nazwisko,
 • elektronicznej (zaznaczając, w jakim programie została wykonana).

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 15.02.2018 r. w sekretariacie szkoły bądź przesłać
  w formie elektronicznej na adres: czytelnia@vp.pl.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.

 Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 20.02.2.018 r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.