Dzień Oświaty w Gminie Gniewino

  • Autor: Anna
  • 2017-12-21 14:45:04
  • Szkoła podstawowa, Aktualności

Zgodnie z przyjętą w zeszłym roku uchwałą Rady Gminy już po raz drugi 19 grudnia 2017r. uroczyście obchodzono Dzień Oświaty w Gminie Gniewino. To okazja nie tylko do podziękowań dla pedagogów, wychowawców oraz pracowników, ale także do zaprezentowania dorobku samorządowych szkół.

Uroczystość, którą prowadzili uczniowie, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów szkół i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego przez uczestników uroczystości.

W imieniu Wójta Zbigniewa Walczaka Sekretarz Gminy Gniewino pan Mikołaj Orzeł szczególnie podziękował i wyróżnił panią Wiolettę Majer-Szreder, wicedyrektora naszej szkoły, która z pasją i misją realizuje wiele inicjatyw i przedsięwzięć, nie tylko na rzecz oświaty, ale także środowiska lokalnego. Za swoje osiągnięcia pani Wioletta otrzymała wcześniej tytuł „Złotego Stolema Kultury”.

Zebrani obejrzeli prezentację osiągnięć samorządowych szkół w naszej gminie za rok szkolny 2016-2017.

 

 

W każdej z placówek organizowanych jest wiele uroczystości, projektów i przedsięwzięć.

Dysponując ogromnym zapleczem sportowym uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, osiągnęli spore sukcesy, zajmując czołowe miejsca w wielu zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Wychowankowie poszczycić się mogą także licznymi sukcesami naukowymi i artystycznymi.

Obie szkoły efektywnie współpracują z lokalnymi instytucjami. Zawsze mogą liczyć m.in. na Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotekę w Gniewinie i Ochotniczą straż Pożarna i Straż Gminną, dlatego też szczególne podziękowania dyrektorzy obu szkół: pani Karolina Pyczka i pan Jacek Bagnecki złożyli na ręce pana Waldemara Szczypiora i pana Jerzego Tredera za to, że zawsze mają serce otwarte na potrzeby uczniów i nigdy nie odmawiają pomocy.

W części artystycznej wystąpił Chór Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie oraz absolwentka Gimnazjum w Gniewinie Emilia Warmińska.

Nagrodę dla rodzica najbardziej angażującego się w życie szkoły, w podziękowaniu za gotowość do pomocy i za poświęcony czas otrzymała pani Katarzyna Kamińska z SZS w Kostkowie.